• Thành viên của Tổ chức Giáo dục EQuest
  • Theo dõi:

Talkshow: “Quản trị và vận hành Doanh nghiệp trong thời kỳ hội nhập”

Sự kiện dành riêng cho sinh viên Cao đẳng Việt Mỹ Cần Thơ ngành Quản trị Doanh nghiệp vừa và nhỏ .

Với sự tham dự của các diễn giả đến từ doanh nghiệp:

Doanh nhân Ngô Thành Liêm – Giám đốc công ty TNHH DL và Sự kiện Alo Trip Ota.

Doanh nhân Lê Chí Linh – Giám đốc công ty TNHH DV và Công nghệ môi trường Tân Tiến.

ThS. Nguyễn Huỳnh Kim Ngân – Phụ trách ngành Quản trị – CNTT Cao đẳng Việt Mỹ Cần Thơ.

MC – ThS. Nguyễn Hồng Lãm – Trưởng Bộ phận Dịch vụ sinh viên Cao đẳng Việt Mỹ Cần Thơ.

Thời gian: 8h00 -11h30, Thứ bảy, ngày 22/4/2023

Địa điểm: Phòng Sinh hoạt CLB – Cao đẳng Việt Mỹ Cần Thơ

Trước tác động mạnh mẽ của xu thế toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế, quản trị và điều hành doanh nghiệp trở thành thách thức lớn với nhiều nhà quản lý. Những kiến thức được chia sẻ tại Talkshow: “Quản trị và vận hành Doanh nghiệp trong thời kỳ hội nhập” sẽ tiền đề để các bạn sinh viên phát triển bản thân trên chặng đường dài phía trước.

Những thông tin được chia sẻ tại Talkshow: “Quản trị và vận hành Doanh nghiệp trong thời kỳ hội nhập” sẽ là hành trang chuẩn bị tốt và cần thiết cho quá trình học tập và làm việc trong tương lai.

Thông qua talkshow, giúp sinh viên ngành Quản trị doanh nghiệp trang bị kỹ năng mềm và hành trang tư duy khởi nghiệp, cơ hội tìm kiếm việc làm. Định hướng nghề nghiệp, định hướng mục tiêu sống và làm việc

quan-tri-va-van-hanh-doanh-nghiep-trong-thoi-ky hội nhập

Giúp sinh viên phá bỏ tư duy thụ động, tự ti của bản thân, tháo gỡ vướng mắc, thiết lập hệ thống niềm tin mới, khơi hệ giá trị tiềm ẩn của bản thân, khơi nguồn động lực học tập mạnh mẽ cho sinh viên, khẳng định giá trị bản thân và chủ động tìm tòi, sáng tạo trong học tập tạo điều kiện cho sinh viên có cơ hội tiếp xúc thực tế với doanh nghiệp.

Các bạn APCer Cần Thơ ơi! Hãy chuẩn bị thật nhiều câu hỏi để các diễn giả giải đáp nhé !

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *