• Thành viên của Tổ chức Giáo dục EQuest
  • Theo dõi:
Cao đẳng 9+

Chính sách Học phí năm học 2023 - 2024

CHÍNH SÁCH HỌC PHÍ CAO ĐẲNG VIỆT MỸ CẦN THƠ DÀNH CHO SINH VIÊN NHẬP HỌC NĂM HỌC 2022 – 2023

Đăng ký Tư vấn Tuyển sinh 2024

Cao đẳng Việt Mỹ Cần Thơ chính thức xét tuyển năm 2024 với 2 hệ đào tạo: Cao đẳng phổ thông – Cao đẳng chính quy

Object Object