(Tiếng Việt) Thiết kế Đồ họa

CHUYÊN NGÀNH THIẾT KẾ ĐỒ HỌA

Nguyên tắc cơ bản học thiết kế đồ họa là nghiên cứu hình thể đồ họa và cách sắp xếp các hình thể. Các khái niệm tương phản, bố cục, nhịp điệu, hình thể, định dạng, bề mặt… là những kiến thức nền tảng để bạn thể hiện được ý tưởng thiết kế. Ý tưởng, cách thức truyền đạt và chức năng giao tiếp trong thiết kế là phản ảnh sự biểu hiện nghệ thuật, cảm nhận thị giác và trực quan, làm chủ chức năng giữa chữ và hình ảnh, kỹ thuật số. Sinh viên sẽ phát triển chủ đề, ý tưởng, thiết kế dựa trên sự giao tiếp trực quan thông qua các mối quan hệ giữa văn hóa, xã hội và các yếu tố khác sáng tạo ra các thông điệp hình ảnh như hệ thống nhận dạng, sách báo, biểu tượng, logo, bảng hiệu, bao bì…

Nếu bạn có một tinh thần sáng tạo, một niềm đam mê làm việc và nghiên cứu về giao tiếp bằng hình ảnh đồ họa hay truyền thông… bạn đã hội tụ những yếu tố để trở thành một nhà thiết kế đồ họa. Chuyên ngành này được thiết kế để truyền cảm hứng đến bạn. Chúng tôi sẽ trang bị những kiến thức cốt lõi nhất để trở thành nhà thiết kế Đồ họa Truyền thông, cân bằng giữa đồ họa 2D cho in ấn và đồ họa 3D cho web & phương tiện đa truyền thông.

CHƯƠNG TRÌNH

CÁC MÔN HỌC BẮT BUỘC
Tất cả sinh viên nhập học đều phải vượt qua điểm chuẩn của khóa học cơ bản này và khóa học tiếng Anh hoặc có trình độ tiếng Anh tương đương trước khi bắt đầu vào các chương trình chuyên ngành. Trong trường hợp không hoàn thành bất kỳ môn học trong khóa học cơ bản, sinh viên sẽ không được chuyển sang trình độ chuyên môn và phải học lại khoá học bắt buộc và vượt qua tất cả các kỳ thi một lần nữa.
No. Core unit Credit
1  Visual Communication in Art and Design 15
2  Ideas Generation and Development in Art and Design 15
3  Contextual and Cutural referencing in Art and Design 15
4  Professional Practice in Art and Design 15
5  Project Design, Implementation and Evaluation 20
Visual Communication in Art and Design / Truyền thông thị giác trong Nghệ thuật và Thiết kế
Môn học này nhằm mục đích phát triển các kỹ năng cần thiết cho các nhà thiết kế cách truyền đạt ý tưởng của họ thông qua các ứng dụng chuyên nghiệp, với nhiều phương pháp, kể cả truyền thống.
Ideas Generation and Development in Art and Design / Phát triển tư duy sáng tạo trong Nghệ thuật và Thiết Kế
Tư duy sáng tạo và khả năng để sáng tạo ra những ý tưởng mới… là những kỹ năng quan trọng đối với tất cả các nghệ sĩ và nhà thiết kế. Môn học này nhằm mục đích phát triển kỹ năng trong việc sáng tạo ra và truyền đạt ý tưởng trực quan.
Contextual and Cultural referencing in Art and Design  / Nghiên cứu Lịch sử và Văn hóa trong Nghệ thuật và Thiết kế
Mục đích của môn học này là để khuyến khích sự hiểu biết về các yếu tố xã hội, tâm lý, văn hóa, lịch sử và thương mại củng  cố  tất cả các lý thuyết nghệ thuật thị giác và thực hành trên mọi lĩnh vực chuyên ngành.
Professional Practice in Art and Design  / Phương pháp thực hành chuyên ngành trong Nghệ thuật và Thiết kế
Mục đích của môn học này là để mở rộng kiến thức của sinh viên về phương pháp thực hành chuyên nghiệp trong phạm vi chuyên ngành của họ, liên quan đến những mục tiêu cá nhân và cơ hội nghề nghiệp.
Project Design, Implementation and Evaluation / Phương pháp Thiết kế dự án, Thực hiện và Đánh giá
Phát triển kỹ năng của sinh viên về các vấn đề nghiên cứu độc lập từ lúc thực hiện nghiên cứu các vấn đề liên quan trực tiếp đến phát triển nghề nghiệp, học thuật và chuyên ngành của họ.
CÁC MÔN HỌC CHUYÊN NGÀNH
Nguyên tắc cơ bản học thiết kế đồ họa là nghiên cứu hình thể đồ họa và cách sắp xếp các hình thể. Các khái niệm tương phản, bố cục, nhịp điệu, hình thể, định dạng, bề mặt… là những kiến thức nền tảng để bạn thể hiện được ý tưởng thiết kế.Ý tưởng, cách thức truyền đạt và chức năng giao tiếp trong thiết kế là phản ảnh sự biểu hiện nghệ thuật, cảm nhận thị giác và trực quan, làm chủ chức năng giữa chữ và hình ảnh, kỹ thuật số.
Sinh viên sẽ phát triển chủ đề, ý tưởng, thiết kế dựa trên sự giao tiếp trực quan thông qua các mối quan hệgiữa văn hóa, xã hội và các yếu tố khác sáng tạo ra các thông điệp hình ảnh nhưhệ thống nhận dạng, sách báo, biểu tượng, logo, bảng hiệu, bao bì…
No. Specialist unit Credit
1  Visual Communication in Graphic Design 15
2  Reprogaphic processes in Photography 15
3  Personal Style in Graphic Design 15
4  Typographic Skills 15
5  Editorial Design 15
6  Digital Image Creation and Development 15
7  Art, Design and Media Practice within the Digital Environment 15
8  Corporate Identity in Graphic Design 15
9  Interactive Media Principles 15
10  Art, Design and Media Practice within the Digital Environment 15
11  Work-based experience 15

4. CURRICULUM / Chương trình giảng dạy
Visual Communication in Graphic Design / Truyền thông Thị giác trong Thiết kế Đồ họa

Mục đích của môn học này là phát triển kỹ năng của sinh viên và sự hiểu biết về ý nghĩa, ngôn ngữ, các thông tin có thể được giao tiếp thông qua hình ảnh trực quan trong các sản phẩm thiết kế đồ họa.

Reprographic processes in Photography / Các quy trình và kỹ thuật Nhiếp Ảnh
Môn học này nhằm mục đích giúp sinh viên phát triển sự hiểu biết và kỹ năng sử dụng quy trình sao chụp hình ảnh.
Personal Style in Graphic Design / Phong cách Cá nhân trong Thiết kế Đồ họa
Môn học này nhằm mục đích phát triển sự hiểu biết phong cách cá nhân trong thiết kế đồ họa của sinh viên, thông qua việc nghiên cứu.Học phần này cũng nhằm mục đích phát triển kỹ năng giao tiếp tạo phong cách cá nhân cho từng sinh viên.
Typographic Skills / Kỹ năng Nghệ thuật chữ
Môn học này tập trung vào việc khám phá thiết kế kiểu chữ và hiểu rõ mối quan hệ giữa thiết kế, truyền thông giao tiếp và ý nghĩa ngôn ngữ.
Editorial Design / Thiết kế Ấn Phẩm Báo chí
Môn học này tập trung vào việc phát triển các kỹ năng và sự hiểu biết trong việc xây dựng thiết kế ấn phẩm báo chí cho hồ sơ thiết kế đồ họa. Học viên sẽ phát triển các giải pháp cho các dự án thiết kế sáng tạo cho môi trường kỹ thuật số.
Digital Image Creation and Development / Sáng tạo và Phát triển Ảnh Kỹ Thuật Số 
Môn học này nhằm mục đích phát triển kỹ năng và sự hiểu biết trong việc tìm tài liệu nghiên cứu, sáng tạo, phát triển và quản lý hình ảnh kỹ thuật số cho các mục đích cụ thể.
Art, Design and Media Practice within the Digital Environment 
Môn học này sẽ cho phép sinh viên khám phá và thực hành với một đề án làm việc trong môi trường kỹ thuật số.
Corporate Identity in Graphic Design / Nhận diện thương hiệu trong Thiết kế Đồ họa
Môn học này nhằm mục đích phát triển sự hiểu biết về đặc tính xã hội, bản sắc văn hóa và hệ thống nhận diện đặc điểm doanh nghiệp và phát triển kỹ năng thiết kế đồ họa trong dự án thương mại.
Interactive Media Principles / Nguyên tắc truyền thông tương tác
Môn học này sẽ cho phép sinh viên phát triển kỹ năng và sự hiểu biết trong việc thiết kế và đánh giá một hệ thống truyền thông tương tác thử nghiệm sử dụng cách tiếp cận tương tác.
Animation techniques for interactivity in Art and Design /  Kỹ thuật hoạt hình tương tác trong Nghệ thuật và Thiết kế 
Môn học này này nhằm mục đích phát triển kỹ năng và sự hiểu biết của người học trong một loạt các kỹ thuật hoạt hình tương tác để sử dụng trong nghệ thuật và thiết kế
Work-based experience / Thực tập
Môn học này nhằm giúp sinh viên trải nghiệm các kiến thức đã học để có kinh nghiệm rộng hơn và sâu hơn bằng cách tiếp cận doanh nghiệp thực tập, lập kế hoạch, giám sát và đánh giá kinh nghiệm làm việc.
_DSC4169
NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH
Chương trình học kéo dài 2 năm, bao gồm 4 học kỳ cho năm 1 & năm 2 và 2 học kỳ cho năm cuối:
– Năm 1: 4 học kỳ (tương đương 105 tín chỉ)
– Năm 2: 4 học kỳ (tương đương 90 tín chỉ)
– Năm cuối: 2 học kỳ (tương đương 50 tín chỉ, bao gồm 1 học kỳ chuỵên ngành và 1 học kỳ thực tập)
Để hoàn tất chương trình, học viên phải đạt tổng cộng 245 tín chỉ, gồm 80 tín chỉ cho các môn bắt buộc và 165 tín chỉ cho các môn chuyên ngành (bao gồm học kỳ thực tập).
DANH SÁCH CÁC MÔN HỌC THEO CHUYÊN NGÀNH
5 môn học bắt buộc (tương đương 80 tín chỉ)
Số TT Môn học bắt buộc Tín chỉ
1  Visual communication in Art and Design 15
2  Ideas Generation and Development in Art and Design 15
3  Contextual and Cultural Referencing in Art and Design 15
4  Professional Practice in Art and Design 15
5  Project Design, Implementation and Evaluation 20
10 môn chuyên ngành (tương đương 150 tín chỉ)

STT

Môn học chuyên ngành

Tín chỉ

1

 Visual communication in Graphic design

15

2

 Reprographic processes in Photography

15

3

 Personal Style in Graphic design

15

4

 Typographic skills

15

5

 Editorial design

15

6

 Digital image creation and Development

15

7

 Art, Design and media practice within the digital environment

15

8

 Corporate identity in graphic design

15

9

 Interactive media principle

15

10

 Animation techniques for interactivity in art and design

15

 
Học kỳ Thực tập (tương đương 15 tín chỉ)

HỌC VIÊN SAU KHI RA TRƯỜNG CÓ THỂ TRỞ THÀNH

  • Chuyên viên thiết kế đồ họa/quảng cáo
  • Chuyên viên ý tưởng & viết quảng cáo
  • Chuyên viên vẽ minh họa & in ấn
  • Chuyên viên thiết kế nhận diện thương hiệu công ty
  • Chuyên viên thiết kế bao bì, ấn phẩm, website…

HỌC VIÊN CÓ THỂ LÀM VIỆC CHO

  • Công ty quảng cáo
  • Tòa soạn báo & tạp chí
  • Công ty thiết kế, in ấn, studio ảnh, thời trang, các tập đoàn lớn
  • Cơ quan chính phủ hay Tổ chức phi lợi nhuận…