• Thành viên của Tổ chức Giáo dục EQuest
  • Theo dõi:

Sáng ngày 8/7, các thí sinh dự thi kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia 2022 đã tiến hành làm bài thi tổ hợp môn KHXH. Các bạn thí sinh có thể tham khảo gợi ý đáp án bài thi môn GDCD dưới đây!

Đề Giáo dục công dân:

Đề Giáo dục công dân thi tốt nghiệp THPT 2022
Đề Giáo dục công dân thi tốt nghiệp THPT 2022 - 1
Đề Giáo dục công dân thi tốt nghiệp THPT 2022 - 2
Đề Giáo dục công dân thi tốt nghiệp THPT 2022 - 3

Gợi ý đáp án thực hiện bởi ban chuyên môn Tuyensinh247:

Mã đề 301

Đề và gợi ý đáp án Lịch sử, Địa lý, Giáo dục công dân - 4

Mã đề 303

Đề và gợi ý đáp án Giáo dục công dân, Địa lý, Lịch sử - 4

Mã đề 304

Đề và gợi ý đáp án Giáo dục công dân, Địa lý, Lịch sử - 4

Mã đề 305

Đề và gợi ý đáp án Giáo dục công dân, Địa lý, Lịch sử - 6

Mã đề 308

Đề và gợi ý đáp án Lịch sử, Địa lý, Giáo dục công dân - 7

Mã đề 309

Đề và gợi ý đáp án Lịch sử, Địa lý, Giáo dục công dân - 8

Mã đề 310

Đề và gợi ý đáp án Lịch sử, Địa lý, Giáo dục công dân - 10

Mã đề 312

Đề và gợi ý đáp án Giáo dục công dân, Địa lý, Lịch sử - 7

Mã đề 313

Đề và gợi ý đáp án Lịch sử, Địa lý, Giáo dục công dân - 12

Mã đề 315

Đề và gợi ý đáp án Giáo dục công dân, Địa lý, Lịch sử - 8

Mã đề 316

Đề và gợi ý đáp án Lịch sử, Địa lý, Giáo dục công dân - 11

Mã đề 317

Đề và gợi ý đáp án Giáo dục công dân, Địa lý, Lịch sử - 5

Mã đề 318

Đề và gợi ý đáp án Giáo dục công dân, Địa lý, Lịch sử - 6

Mã đề 323

Đề và gợi ý đáp án Lịch sử, Địa lý, Giáo dục công dân - 17

Mã đề 324

Đề và gợi ý đáp án Giáo dục công dân, Địa lý, Lịch sử - 6

Năm 2022, cả nước có hơn một triệu thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT, trong đó hơn 555.800 chọn bài thi tổ hợp Khoa học xã hội (Lịch sử, Địa lý, Giáo dục công dân), chiếm 55,53%. Số còn lại chọn thi tổ hợp Khoa học tự nhiên (Vật lý, Hóa học, Sinh học). Hoàn thành bài này, thí sinh chỉ còn bài thi Ngoại ngữ diễn ra chiều 8/7.

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *