• Thành viên của Tổ chức Giáo dục EQuest
  • Theo dõi:

Sinh viên Cao đẳng phổ thông (9+) được hỗ trợ theo Nghị định 81/2021/NĐ-CP tại phòng Lao động Thương binh và xã hội của địa phương. Sinh viên được hỗ trợ với mức hoàn phí từ 70% đến 125% tùy theo từng địa phương

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *