Thiết kế web

1.Mục tiêu đào tạo:

Chương trình đào tạo Thiết kế trang web-Phát triển website và digital marketing hướng đến mục tiêu đào tạo cử nhân cao đẳng chuyên sâu về phát triển website và digital marketing. Sinh viên tốt nghiệp ngành Thiết kế trang web-Phát triển website và digital marketing có kiến thức chuyên sâu về web, tối ưu hóa tìm kiếm (SEO) và digital marketing; có kỹ năng thiết kế giao diện, phát triển website dùng các công nghệ hiện đại nhất theo từng thời điểm; có kinh nghiệm phát triển website trên các hệ quản trị nội dung mạnh cũng như phát triển ứng dụng trên nền web; có kỹ năng tiếng Anh tốt để giao tiếp, trình bày ý tưởng và đọc tài liệu chuyên ngành; có kinh nghiệm thực tiễn trong việc tham gia các dự án phần mềm để có thể tham gia ngay vào dự án của các doanh nghiệp; có khả năng và tố chất kinh doanh để tự mình khởi nghiệp trong lĩnh vực phát triển web và thương mại điện tử.

2.Phát triển sự nghiệp:

Sinh viên tốt nghiệp ngành Thiết kế trang web-Phát triển website và digital marketing có thể phát triển triển sự nghiệp trong các lĩnh vực sau:

 • Làm việc trong các doanh nghiệp phần mềm với các vị trí: lập trình viên, chuyên viên phát triển web, chuyên viên tối ưu hóa tìm kiếm, chuyên viên thiết kế giao diện, quản lý dự án web, chuyên viên phát triển chiến lược digital marketing,…
 • Làm việc trong các doanh nghiệp bất kỳ với các vị trí: chuyên viên phát triển website doanh nghiệp, chuyên viên phát triển chiến lược digital marketing, chuyên viên phát triển thương mại điện tử, …
 • Tự khởi nghiệp trong lĩnh vực phát triển web, SEO, digital marketing, thương mại điện tử,…
 • Học liên thông đại học ngành Công nghệ phần mềm, Khoa học máy tính, Thương mại điện tử,… tại các trường đại học trong và ngoài nước.

3.Chương trình đào tạo:

Gồm 7 học kỳ (2 năm 4 tháng): 90 tín chỉ

 • Học kỳ I: Kiến thức cơ bản
  • Quản trị học
  • Kỹ năng học tập
  • Tin học văn phòng
  • Lập trình căn bản
  • Tiếng Anh 1
 • Học kỳ II: Kiến thức cơ cơ sở ngành
  • Mạng máy tính
  • HTML, CSS                                                                                          
  • Xử lý ảnh
  • Tiếng Anh 2
 • Học kỳ III: Kiến thức chuyên ngành
  • Cơ sở dữ liệu
  • Ngôn ngữ PHP
  • Ngôn ngữ Javascript
  • Thiết kế layout
  • Tiếng Anh 3
 • Học kỳ IV: Kiến thức chuyên ngành
  • Hệ quản trị nội dung
  • Tối ưu hóa tìm kiếm
  • Digital marketing căn bản
  • Tiếng Anh 4
 • Học kỳ V: Phát triển kỹ năng
  • Digital marketing nâng cao
  • Đồ họa tương tác
  • Tiếng Anh 5
  • Pháp luật
  • Giáo dục thể chất
 • Học kỳ VI: Phát triển kỹ năng
  • Môn tự chọn 1: Lập trình web với ASP.NET
  • Môn tự chọn 2: Quản trị và bảo mật website                  
  • Giáo dục QPAN
  • Chính trị
  • Kỹ năng làm việc
 • Học kỳ VII: Tốt nghiệp
  • Thực tập tốt nghiệp
  • Đồ án tốt nghiệp

Ghi chú: SV chọn làm đồ án TN hoặc học 2 môn tự chọn

Xem thêm:

Công nghệ thông tin – Ứng dụng phần mềm

Công nghệ ô tô