Thông Báo Chương Trình Học Bổng Dành Cho Sinh Viên Hệ Cao Đẳng Quốc Gia

22

04

Đến tất cả sinh viên trường Cao Đẳng Việt Mỹ, Phòng Tài chính, các Khoa, Phòng Đào tạo, phòng Dịch vụ Sinh viên và hệ thống trung tâm Anh Ngữ VATC, về Chương trình học bổng dành cho sinh viên hệ Cao đẳng Quốc gia.

1. Quy Định Chung
1.1. Chương Trình Học Bổng được thực hiện nhằm khuyến khích năng lực học tập và rèn luyện cho tất cả sinh viên đang học tại Trường Cao Đẳng Việt Mỹ.
1.2. Sinh viên đăng ký học lại hoặc học thêm đóng 100% học phí cho số môn học lại hoặc học thêm.
1.3. Các trường hợp đặc biệt sẽ có quy định riêng.

2. Đối tượng áp dụng
Tất cả sinh viên đang theo học chương trình Cao đẳng Quốc Gia.

3. Chương Trình Học Bổng High Performers chi tiết

 

Pioneers

Front Runners

Fast Trackers

Giá trị Giảm 100% học phí
của 1 học kỳ.
Giảm 50% học phí
của 1 học kỳ.
 
Giảm 20% học phí
của 1 học kỳ.
Số lượng
học bổng
tối đa
Không giới hạn. Không giới hạn. Không giới hạn. 
Điều kiện

(Điểm trung bình của năm trước)

 

 • Điểm trung bình ≥ 9.0
 • Sinh viên chỉ được nộp đơn xin học bổng sau khi đã hoàn thành 1 năm học.
 • Chỉ xét điểm thi lần 1 và các môn phải đạt từ 5 trở lên.
 • Điểm trung bình GPA sẽ được xét duyệt lại sau mỗi học kỳ.
 • Không vi phạm các nội quy của nhà trường.
 • 8.0 ≤ Điểm trung bình < 9.0
 • Sinh viên chỉ được nộp đơn xin học bổng sau khi đã hoàn thành 1 năm học.
 • Chỉ xét điểm thi lần 1 và các môn phải đạt từ 5 trở lên.
 • Điểm trung bình GPA sẽ được xét duyệt lại sau mỗi học kỳ.
 • Không vi phạm các nội quy của nhà trường.
 • 7.0 ≤ Điểm trung bình < 8.0
 • Sinh viên chỉ được nộp đơn xin học bổng sau khi đã hoàn thành 1 năm học.
 • Chỉ xét điểm thi lần 1 và các môn phải đạt từ 5 trở lên.
 • Điểm trung bình GPA sẽ được xét duyệt lại sau mỗi học kỳ.
 • Không vi phạm các nội quy của nhà trường.   
Yêu cầu công việc tại trường
 • Sinh viên đạt học bổng Pioneers cần làm việc ít nhất 5 giờ/tuần với nhà trường, do Phòng Dịch vụ Sinh viên phân công trách nhiệm.
 • Sinh viên đạt học bổng Front Runners cần làm việc ít nhất 5 giờ/tuần với nhà trường, do Phòng Dịch vụ Sinh viên phân công trách nhiệm.
 • Không yêu cầu làm công tác dịch vụ sinh viên.

4. Cách thức nộp đơn
Ứng viên cần nộp đơn đến Phòng Tuyển Sinh VATC. Hồ sơ bao gồm một mẫu đơn điền đầy đủ thông tin.
Nếu ứng viên được chọn để xét Học Bổng Pioneers, ứng viên có thể sẽ được mời tham dự phỏng vấn với hội đồng xét tuyển học bổng.
Ghi chú: Học bổng sẽ được trừ vào học phí của học kỳ liền sau học kỳ được trao học bổng và chỉ có giá trị trong học kỳ đó. Sinh viên đã đóng tiền trước cho năm học sẽ được hoàn tiền nếu được nhận học bổng.

Thời hạn nộp đơn xin học bổng & thời gian công bố học bổng

Untitled

 

5. Thời gian áp dụng
Chương trình học bổng này có hiệu lực kể từ này ký và được áp dụng thay thế cho những chương trình học bổng đã thông báo trước đây.

Untitled

                                   

Vui lòng để lại số điện thoại bên dưới để chúng tôi gọi lại tư vấn

Gửi bình luận