Thông Báo Chương Trình Học Bổng Cho Sinh Viên Nhập Học Chương Trình Cao Đẳng Niên Khóa 2014 – 2015

22

04

header_APC

Đến tất cả sinh viên trường Cao Đẳng Việt Mỹ, Phòng Tài Chính, các Khoa, Phòng Đào Tạo, phòng Dịch Vụ Sinh Viên và hệ thống trung tâm Anh Ngữ VATC, về Chương Trình Học Bổng Cho Sinh Viên Nhập Học Chương Trình Cao Đẳng Niên Khóa 2014 – 2015

1. Quy Định Chung:
1.1. Chương Trình Học Bổng được thực hiện nhằm khuyến khích năng lực học tập và rèn luyện cho tất cả sinh viên mới nhập học Trường Cao Đẳng Việt Mỹ trong năm 2014 – 2015.
1.2. Sinh viên đăng ký học lại hoặc học thêm đóng 100% học phí cho số môn học lại hoặc học thêm;
1.3. Các trường hợp đặc biệt sẽ có quy định riêng.

2. Đối tượng áp dụng:
Tất cả sinh viên đăng ký nhập học chương trình Cao Đẳng Quốc Gia trong năm 2014 – 2015.

3. Chương Trình Học Bổng Chi Tiết

            Loại học bổng

George Washington

Abraham Lincoln

Franklin Roosevelt

Thomas Jefferson

Theodore Roosevelt

Woodrow Wilson

Giá trị học bổng

 • Miễn 100% học phí 1 năm học.
 • Vẫn áp dụng các khoản phí khác.
 • Giảm 80% học phí 1 năm học.
 • Vẫn áp dụng các khoản phí khác.
 • Giảm 60% học phí 1 năm học.
 • Vẫn áp dụng các khoản phí khác.
 • Giảm 50% học phí 1 năm học.
 • Vẫn áp dụng các khoản phí khác.
 • Giảm 30% học phí 1 năm học.
 • Vẫn áp dụng các khoản phí khác.
 • Giảm 20% học phí 1 năm học.
 • Vẫn áp dụng các khoản phí khác.

Số lượng học bổng tối đa

10

10

20

50

100

Không giới hạn

Điều kiện dự tuyển

 

 • Kết quả tốt nghiệp PTTH đạt loại giỏi trở lên.
 • Ứng viên có thể được mời tham dự phỏng vấn với hội đồng xét tuyển học bổng.
 • Nộp đơn xin học bổng theo mẫu.
 • Kết quả tốt nghiệp PTTH đạt loại giỏi trở lên.
 • Ứng viên có thể được mời tham dự phỏng vấn với hội đồng xét tuyển học bổng.
 • Nộp đơn xin học bổng theo mẫu.
 • Kết quả tốt nghiệp PTTH đạt loại giỏi trở lên.
 • Ứng viên có thể được mời tham dự phỏng vấn với hội đồng xét tuyển học bổng.
 • Nộp đơn xin học bổng theo mẫu.
 • Kết quả tốt nghiệp PTTH đạt loại khá trở lên.
 • Ứng viên có thể được mời tham dự phỏng vấn với hội đồng xét tuyển học bổng.
 • Nộp đơn xin học bổng theo mẫu.
 • Kết quả tốt nghiệp PTTH đạt loại khá trở lên.
 • Nộp đơn xin học bổng theo mẫu.
 • Kết quả tốt nghiệp PTTH đạt loại trung bình trở lên.
 • Nộp đơn xin học bổng theo mẫu.

 

Điều kiện duy trì học bổng

 • Điểm tổng kết năm tối thiểu đạt 8.0.
 • Phải học tất cả các môn theo chương trình học.
 • Điểm tổng kết môn không có môn nào dưới điểm 7. Nếu có điểm dưới 7, học bổng sẽ bị hạ 1 bậc.
 • Sinh viên cần làm việc ít nhất 5 giờ/tuần với nhà trường, do Phòng Dịch Vụ Sinh Viên phân công trách nhiệm.
 

 • Điểm tổng kết năm tối thiểu đạt 7.5
 • Phải học tất cả các môn theo chương trình học.
 • Điểm tổng kết môn không có môn dưới điểm 6. Nếu có điểm dưới 6, học bổng sẽ bị hạ 1 bậc.
 • Sinh viên cần làm việc ít nhất 5 giờ/tuần với nhà trường, do Phòng Dịch vụ Sinh viên phân công trách nhiệm.
 

 • Điểm tổng kết năm tối thiểu đạt 7.0.
 • Phải học tất cả các môn theo chương trình học.
 • Điểm tổng kết môn không có môn nào dưới điểm 5. Nếu có điểm dưới 5, học bổng sẽ bị hạ 1 bậc.
 • Sinh viên cần làm việc ít nhất 5 giờ/tuần với nhà trường, do Phòng Dịch Vụ Sinh Viên phân công trách nhiệm.
 

 • Điểm tổng kết năm tối thiểu đạt 6.5.
 • Phải học tất cả các môn theo chương trình học.
 • Điểm tổng kết môn không có môn dưới điểm 5. Nếu có điểm dưới 5, học bổng sẽ bị hạ 1 bậc.
 • Sinh viên cần làm việc ít nhất 5 giờ/tuần với nhà trường, do Phòng Dịch Vụ Sinh Viên phân công trách nhiệm.
 

 • Điểm tổng kết năm tối thiểu đạt 6.0.
 • Phải học tất cả các môn theo chương trình học.
 • Điểm tổng kết năm tối thiểu đạt 5.5.
 • Phải học tất cả các môn theo chương trình học.

 

4. Cách thức nộp đơn:
Ứng viên cần nộp đơn đến Phòng Tuyển Sinh của trường Cao Đẳng Việt Mỹ. Hồ sơ bao gồm:

• Một mẫu đơn điền đầy đủ thông tin;
• Bảng điểm PTTH có công chứng với điểm trung bình lớp 12 đạt yêu cầu;
• Hồ sơ xin học bổng có thể lấy tại Phòng Tuyển Sinh của Cao Đẳng Việt Mỹ hoặc tải trực tiếp trên website của trường.
• Học sinh đăng ký thi học bổng vào tháng 4, 2014 có thể nộp học bạ lớp 10 và lớp 11 thay vì nộp kết quả tốt nghiệp PTTH.
Ghi chú:
• Lịch phỏng vấn sẽ được nhà trường thông báo về tận nhà
• Sinh viên đủ điều kiện ứng tuyển vào danh sách cao hơn nhưng không được trao học bổng sẽ được tự động được ứng tuyển vào danh sách thấp hơn liền kề.
• Chương trình học bổng này sẽ được tự động duy trì qua năm thứ 2 nếu sinh viên đạt yêu cầu. Sinh viên có thể nộp đơn xin một học bổng khác sau 1 năm nếu đủ điều kiện.
• Với mỗi điều kiện duy trì học bổng nêu trên, nếu sinh viên không đáp ứng được một mục, học bổng sẽ bị hạ một bậc. Ví dụ, nếu sinh viên được trao học bổng George Washington nhưng cuối học kỳ có 1 môn học bị điểm dưới C thì học bổng sẽ được chuyển sang Học bổng Abraham Lincoln.

5. Thời hạn nộp đơn xin Học Bổng: Ngay sau khi nộp hồ sơ nhập học.

6. Thời gian áp dụng: Chương trình học bổng này có hiệu lực kể từ này ký và được áp dụng thay thế cho những chương trình học bổng đã thông báo trước đây.

Dr.Thanh signature

 

Vui lòng để lại số điện thoại bên dưới để chúng tôi gọi lại tư vấn

Gửi bình luận