Lập trình máy tính-Hệ thống nhúng và IoT

Mã trường: CDD0203

Mã ngành: 6480207

Mục tiêu đào tạo:

Chương trình đào tạo Lập trình máy tính-Hệ thống nhúng và IoT hướng đến mục tiêu đào tạo cử nhân cao đẳng chuyên sâu về lập trình hệ thống nhúng IoT (Internet of Things). Sinh viên tốt nghiệp ngành Lập trình máy tính-Hệ thống nhúng và IoT có kiến thức chuyên sâu về hệ thống nhúng, công nghệ IoT và điều khiển tự động; có kỹ năng lập trình tốt bằng các ngôn ngữ lập trình IoT (C, Python, …); có kiến thức và kinh nghiệm về các dòng vi điều khiển Arduino và Raspberry Pi; có kỹ năng tiếng Anh tốt để giao tiếp, trình bày ý tưởng và đọc tài liệu chuyên ngành; có kinh nghiệm thực tiễn trong việc tham gia các dự án phát triển hệ thống nhúng và IoT; có khả năng phân tích, thiết kế và phát triển các dự án nhỏ để tự mình khởi nghiệp trong lĩnh vực IoT và điều khiển tự động.

Phát triển sự nghiệp:

Sinh viên tốt nghiệp ngành Lập trình máy tính-Hệ thống nhúng và IoT có thể phát triển triển sự nghiệp trong các lĩnh vực sau:

 • Làm việc trong các doanh nghiệp phần mềm và điều khiển tự động với các vị trí: lập trình viên IoT, chuyên viên phân tích và hệ thống IoT, chuyên tư vấn & thiết kế các hệ thống IoT, …
 • Làm việc trong các cơ quan quản lý nhà nước với các vị trí: chuyên viên phân tích và tư vấn IoT, quản lý dự án phát triển IoT, chuyên viên triển khai dự án IoT, …
 • Tự khởi nghiệp trong lĩnh vực lập trình hệ thống nhúng, điều khiển tự động, kinh doanh thiết bị và giải pháp IoT, triển khai giải pháp IoT, …
 • Học liên thông đại học ngành Điều khiển tự động, Khoa học máy tính, Kỹ thuật máy tính, Máy tính-truyền thông tại các trường đại học trong và ngoài nước.

Chương trình đào tạo:

Gồm 7 học kỳ (2 năm 4 tháng): 90 tín chỉ

 • Học kỳ I: Kiến thức cơ bản
  • Quản trị học
  • Kỹ năng học tập
  • Tin học văn phòng
  • Lập trình căn bản
  • Tiếng Anh 1
 • Học kỳ II: Kiến thức cơ cơ sở ngành
  • Điện tử căn bản
  • Cấu trúc máy tính và Hệ điều hành
  • Mạng máy tính
  • Lập trình căn bản
  • Tiếng Anh 2
 • Học kỳ III: Phát triển kỹ năng chuyên ngành
  • Hệ thống nhúng và IoT
  • Lập trình Arduino với ngôn ngữ C
  • Giao tiếp Arduino
  • Project 1: Phát triển IoT trên nền Arduino
  • Tiếng Anh 3
 • Học kỳ IV: Phát triển kỹ năng chuyên ngành
  • Lập trình Raspberry PI với ngôn ngữ Python
  • Giao tiếp Raspberry PI
  • Project 2: Phát triển IoT trên nền Raspberry PI
  • Tiếng Anh 4
 • Học kỳ V: Phát triển kỹ năng nghề nghiệp                  
  • Truyền thông và multimedia trong IoT
  • Tiếng Anh 5
  • Pháp luật
  • Giáo dục thể chất                                                                        
 • Học kỳ VI: Các công nghệ mới
  • Môn tự chọn 1: Các nền tảng IoT mới
  • Môn tự chọn 2: Hệ thống nhúng dựa trên Linux
  • Giáo dục QPAN
  • Chính trị
  • Kỹ năng làm việc
 • Học kỳ VII: Tốt nghiệp
  • Thực tập tốt nghiệp
  • Đồ án tốt nghiệp                                    

Ghi chú: SV chọn làm đồ án TN hoặc học 2 môn tự chọn