Đặc điểm nổi bật

Đối tượng tham gia học

Yêu thích tiếng Anh
Mong muốn một nguồn thu nhập hấp dẫn
Thích giao tiếp
Thích du học và làm việc tại nước ngoài

Bạn sẽ được đào tạo

Tiếng Anh
Lý Thuyết Dịch Thuật
Giao Tiếp
Giao Thoa
Văn Hóa
Dẫn Luận
Ngôn Ngữ
Kỹ Năng
Thuyết Trình
Biên Dịch
Thương Mại

Điều kiện xét tuyển

Hệ chính thức:
Tốt nghiệp THPT hoặc tương đương
Đang là sinh viên hệ chính quy cao đẳng, đại học
Đã hoàn thành hệ Trung cấp, đã có bằng tốt nghiệp THPT

Cảm nhận học viên cũ

Cơ hội nghề nghiệp

Trợ lý Giám đốc
Thông Dịch Viên
Thư Ký Cấp Cao
Giảng Viên Đại Học
Trợ lý Hội Đồng Quản Trị
Du Lịch - Khách Sạn
Trưởng Phòng Phiên Dịch
Chuyên Viên Đối Ngoại
Chuyên Viên Phiên Dịch
Tiếp Viên Hàng Không