Trường Cao đẳng Việt Mỹ thông báo: Kế hoạch thi tốt nghiệp Cao đẳng – Trung cấp nghề khoá 2011 – 2014 (Tp. HCM)

28

03

Kế Hoạch Tốt Nghiệp Cao Đẳng – Trung Cấp Nghề Khóa 2011 – 2014

Ngày 20.03.2014 Trường Cao đẳng Việt Mỹ thông báo: Kế hoạch thi tốt nghiệp Cao đẳng – Trung cấp nghề khoá 2011 – 2014 (Tp. HCM)

TT

Thời gian

Nội dung công việc

Thực hiện

Ghi chú

 

1

Từ ngày 20/03/2014 đến 28/03/2014 – Nhận kế hoạch thi tốt nghiệp. – Phòng Đào Tạo
– Các Khoa.
– Sinh viên các lớp cao đẳng khóa 2011
 
 

2

Từ ngày 15/07/2014 đến 15/08/2014 – Kiểm tra kết thúc môn học lần 2.
– Hoàn tất trả nợ các môn học (nếu có)
– Đánh giá kết quả rèn luyện toàn khóa.
 
– Phòng Đào Tạo
– Các Khoa.
– Sinh viên các lớp khóa 2011.
– Phòng DVSV.
 
 

 


3

Từ ngày 15/05/2014 đến 15/08/2014 – Sinh viên trượt tốt nghiệp đóng lệ phí + nộp đơn dự thi tốt nghiệp lần hai. (hồ sơ gồm đơn dự thi lần hai + đơn xác nhận hạnh kiểm trong thời gian không học tại trường- đơn mẫu đính kèm)
– Đăng ký và đóng lệ phí ôn thi tốt nghiệp (nếu có)
 -Sinh viên khóa 2007 +2008+2009 & 2010
– Phòng Đào tạo
– Phòng DVSV
 


4

Từ ngày 21/07/2014 đến 20/08/2014  – Nhận kết quả thực tập tốt nghiệp của sinh viên.

 

– Phòng Đào tạo
– Các Khoa.
– Sinh viên các lớp khóa 2011.
– Những sinh viên nộp báo cáo thực tập tốt nghiệp trễ so với thời gian quy định của Khoa sẽ nhận điểm 0.

 


5

Từ ngày 21/07/2014 đến 22/08/2014 – Tổng hợp kết quả học tập của sinh viên và thông báo cho sinh viên.
– Tổng hợp kết quả rèn luyện của sinh viên và thông báo cho sinh viên.
– Phòng Đào Tạo.
– Các Khoa.
– Sinh viên các lớp khóa 2011.
– Phòng DVSV
 
– Mọi thắc mắc, khiếu nại của sinh viên về điểm số, kết  quả rèn luyện của sinh viên sau ngày 22/08/2014 Trường không giải quyết

 

 6

Từ ngày 18/08/2014 đến 30/08/2014 – Ôn thi tốt nghiệp các môn gồm: Chính trị, Lý thuyết nghề, thực hành nghề. – Phòng Đào Tạo.
– Các Khoa.
– Sinh viên các lớp khóa 2011 + sinh viên dự thi lần hai có đăng ký ôn thi.
– Lịch ôn thi tốt nghiêp chi tiết sẽ thông báo sau

 

 

 

 7

Từ ngày 27/08/2014 đến 29/08/2014 – Họp hội đồng thi tốt nghiệp xét sinh viên đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp.
– Niêm yết danh sách sinh viên đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp.
– Thông báo lịch thi tốt nghiệp chi tiết.
– Hội đồng thi
– Phòng Đào Tạo
 

 

 

 

 

 8

Từ ngày 03/09/2014 đến 10/09/2014 – Các Khoa nộp đề thi tốt nghiệp: Dự kiến:
+ Chính trị (03 Bộ đề thi và đáp án),
+ Lý thuyết nghề (03 Bộ đề thi và đáp án),
+ Thực hành nghề (03 Bộ đề thi và đáp án) về Phòng Đào Tạo.
– Đối với phần thi thực hành đề nghị Khoa kèm theo bản yêu cầu về trang thiết bị, vật tư phục vụ cho kỳ thi.
– Nộp danh sách giảng viên ra đề thi tốt nghiệp về Phòng Đào Tạo.
– Các Khoa.
– Phòng Đào Tạo.
– Đáp án chi tiết có thang điểm đánh giá tối đa 0.5 điểm cho mỗi tiêu chí.

 


9

Từ ngày 18/08/2014 đến 15/09/2014 – Sinh viên tự ôn thi. – Sinh viên đủ điều kiện dự thi tốt nghiêp  

 

 

 10

Từ ngày 16/09/2014 đến 19/09/2014  

 THI TỐT NGHIỆP CAO ĐẲNG KHÓA 2011

– Hội đồng thi, giảng viên ra đề thi, coi thi, ban thư ký hội đồng thi.
– Sinh viên.
– Cán bộ, giảng viên ra đề thi, coi thi, ban thư ký hội đồng thi có mặt tại địa điểm thi trước 30 phút.
– Sinh viên có mặt trước 15 phút.
 

 

 11

Từ ngày 22/09/2014 đến 03/10/2014
09/10/2014
10-14/10/2014
– Chấm thi.
– Thông báo điểm thi tốt nghiệp.
– Phúc khảo bài thi và chấm phúc khảo
– Đề nghị khen thưởng toàn khóa.
– Phòng Đào Tạo.
– Các Khoa.
– Phòng DVSV. 
 

 


12

Từ ngày 16/10/2014 đến 20/10/2014 – Họp hội đồng thi tốt nghiệp xét sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp.

– Họp hội đồng thi đua khen thưởng xét khen thưởng các sinh viên có thành tích học tập xuất sắc trong toàn khóa học.

 

– Hội đồng thi.
– Phòng Đào Tạo.
– Phòng CTSV.
– Hội đồng thi đua.
 

 

13

Từ ngày 21/10/2014 đến 23/10/2014 – Ra quyết định công nhận tốt nghiệp. – Hội đồng thi.
– Phòng Đào Tạo.
 

 

14

Ngày 03/11/2014 – Cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời hoặc bằng tốt nghiệp. – Phòng Đào Tạo.  

 

15

  LỄ BẾ GIẢNG

(Thông báo sau)

   

 

Nơi nhận                                                                                                             Hiệu Trưởng

– Ban GH (Theo dõi),
– Các Phòng, Khoa,                                                                                                       
– Sinh viên các lớp,
– Lưu VT.                                                                                                          TS. Lê Thị Thanh

Vui lòng để lại số điện thoại bên dưới để chúng tôi gọi lại tư vấn

Gửi bình luận