Học phí Cao đẳng Chính Quy

CHÍNH SÁCH HỌC PHÍ CAO ĐẲNG VIỆT MỸ CẦN THƠ
DÀNH CHO SINH VIÊN NHẬP HỌC
NĂM HỌC 2023 – 2024

Học phí Cao đẳng chính quy Việt Mỹ Cần Thơ