Học phí

CHÍNH SÁCH HỌC PHÍ TRƯỜNG CAO ĐẲNG VIỆT MỸ
DÀNH CHO SINH VIÊN NHẬP HỌC NĂM HỌC 2019

Chương trình học gồm 7 học kỳ (3 học kỳ/ năm).

 1. Chương trình Cao đẳng chính quy quốc gia:Từ 8,000.000 VNĐ đến 13.500.000 VNĐ/ học kỳ 
 • Tại cơ sở Trung Sơn, Gò Vấp
STT Ngành Học phí/kỳ
1 Phiên dịch Tiếng Anh thương mại 10,000,000 VNĐ
2 Phiên dịch tiếng Nhật kinh tế thương mại 9,500,000 VNĐ
3 Quản trị khách sạn 10,000,000 VNĐ
4 Quan hệ công chúng 9,500,000 VNĐ
5 Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ 9,500,000 VNĐ
6 Quản trị bán hàng 9,500,000 VNĐ
7 Thiết kế đồ hoạ 10,000,000 VNĐ
8 Thiết kế thời trang 10,000,000 VNĐ
9 Thiết kế nội thất 10,000,000 VNĐ
10 CNTT – Ứng dụng phần mềm 9,500,000 VNĐ
11 CNTT Lập trình máy tính – Hệ thống nhúng & IoT 9,500,000 VNĐ
12 Thiết kế trang web (Digital Marketing) 9,500,000 VNĐ
13 Dược 11,600,000 VNĐ
14 Điều dưỡng 11,600,000 VNĐ
 • Tại cơ sở Củ Chi
 • STT Ngành Học phí/kỳ
  1 Phiên dịch Tiếng Anh thương mại 8,000,000 VNĐ
  2 Phiên dịch tiếng Nhật kinh tế thương mại 8,000,000 VNĐ
  3 Quản trị khách sạn 8,000,000 VNĐ
  4 Quan hệ công chúng 8,000,000 VNĐ
  5 Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ 8,000,000 VNĐ
  6 Quản trị bán hàng 8,000,000 VNĐ
  7 Thiết kế đồ hoạ 8,000,000 VNĐ
  8 Thiết kế thời trang 8,000,000 VNĐ
  9 Thiết kế nội thất 8,000,000 VNĐ
  10 CNTT – Ứng dụng phần mềm 8,000,000 VNĐ
  11 CNTT Lập trình máy tính – Hệ thống nhúng & IoT 8,000,000 VNĐ
  12 Thiết kế trang web (Digital Marketing) 8,000,000 VNĐ
  13 Dược 11,600,000 VNĐ
  14 Điều dưỡng 11,600,000 VNĐ
 • Tại cơ sở Cần Thơ
    STT                                  Ngành đào tạo                        Học phí
      1 Quản trị khách sạn 8,000,000 VND/kỳ
      2 Phiên dịch Tiếng Anh thương mại 8,000,000 VND/kỳ
      3 Quản trị Bán hàng (DK) 7,500,000 VND/kỳ
      4 Quản Trị Doanh Nghiệp vừa và nhỏ  7,500,000 VND/kỳ

      2. Chương trình Cao đẳng quốc tế BTEC:

 • Học phí: 13.500.000 VNĐ/học kỳ.
 • Phí đăng ký sinh viên BTEC (thanh toán cho Pearson – UK): 10,000,000 VNĐ

    Học phí này áp dụng cho tất cả các chuyên ngành thuộc chương trình Cao đẳng quốc tế BTEC.

     3. Lưu ý:

 • Cam kết không thay đổi học phí trong toàn khoá học
 • Học phí chuyên ngành Dược, Điều dưỡng tại Cao đẳng Việt Mỹ là 14,500,000đ/kỳ. Riêng khóa đầu tiên (nhập học năm 2019) học phí ngành Dược, Điều dưỡng được giảm 20%/toàn khóa
 • Sinh viên có thể đóng học phí theo học kỳ/theo năm tại Phòng Thu ngân hoặc chuyển khoản qua ngân hàng.

218 bình luận

Gửi bình luận