Chính sách Học phí và Miễn giảm một số Phụ phí (Áp dụng cho năm 2014)

31

03

Nhà trường thông báo chính sách học phí và miễn giảm một số phụ phí cho sinh viên đang theo học chương trình Cao đẳng Nghề Việt Mỹ (APC), áp dụng từ ngày 01/01/2014 như sau:

 HỌC PHÍ

  1. Học phí chương trình Cao đẳng, Trung cấp chính quy Quốc Gia theo năm học: 25.500.000 VND/năm
  2. Học phí chương trình Cao đẳng, Trung cấp chính quy Quốc Gia theo học kỳ:
  • Học kỳ I: 11.500.000 VND
  • Học kỳ II: 7.000.000 VND
  • Học kỳ III: 7.000.000 VND

CÁC LOẠI PHỤ PHÍ

  • Phí Bảo hiểm Y Tế (có thể thay đổi theo quy định của Nhà nước tùy theo từng thời điểm): theo quy định của nhà nước
  • Phí giáo trình: tùy từng môn học
  • Phí cấp các loại giấy chứng nhận (chứng nhận sinh viên, chứng nhận tốt nghiệp tạm thời…): 20.000 VND/lần
  • Phí cấp lại thẻ sinh viên: 50.000 VND/1 lần
Vui lòng để lại số điện thoại bên dưới để chúng tôi gọi lại tư vấn

Gửi bình luận