Chính sách học bổng

Trường Cao đẳng Việt Mỹ thông báo chương trình học bổng áp dụng cho Tân sinh viên nhập học năm 2015.

Kỳ thi xét tuyển học bổng cho sinh viên mới vào tháng 4, tháng 8, và tháng 11

Hình thức thi:

  • Bài luận 1000 chữ bằng tiếng Anh theo chủ để (tùy theo loại học bổng)
  • Phỏng vấn trực tiếp (tùy theo loại học bổng)

Các loại học bổng:

George Washington:

 1. Giá trị học bổng: 100% học phí 1 năm học (tương đương hơn 25 triệu VNĐ)
 2. Số lượng: 10
 3. Điều kiện xét đạt học bổng:
  • Nộp đầy đủ và đúng hạn hồ sơ xin xét tuyển học bổng
  • Kết quả tốt nghiệp PTTH Loại Giỏi trở lên
  • Bài luận bằng Tiếng Anh
  • Phỏng vấn trực tiếp với Hội đồng xét tuyển học bổng

Điều kiện duy trì học bổng trong năm tiếp theo:

  • Làm việc tại trường 5h/tuần sau khi được cấp học bổng
  • Duy trì điểm trung bình năm tối thiểu 8.5
  • Học đầy đủ tất cả các môn theo chương trình.
  • Không có môn nào điểm dưới 7.0, nếu có sẽ bị hạ 1 bậc học bổng

Abraham Lincoln:

 1. Giá trị học bổng: 80% học phí 1 năm học
 2. Số lượng: 10
 3. Điều kiện xét đạt học bổng:
  • Nộp đầy đủ và đúng hạn hồ sơ xin xét tuyển học bổng
  • Kết quả tốt nghiệp PTTH Loại Giỏi trở lên
  • Bài luận bằng Tiếng Anh
  • Phỏng vấn trực tiếp với Hội đồng xét tuyển học bổng

Điều kiện duy trì học bổng trong năm tiếp theo:

  • Làm việc tại trường 5h/tuần sau khi được cấp học bổng
  • Duy trì điểm trung bình năm tối thiểu 8.0
  • Học đầy đủ tất cả các môn theo chương trình.
  • Không có môn nào điểm dưới 6.0, nếu có sẽ bị hạ 1 bậc học bổng

Franklin Roosevelt:

 1. Giá trị học bổng: 60% học phí 1 năm học
 2. Số lượng: 20
 3. Điều kiện xét đạt học bổng:
  • Nộp đầy đủ và đúng hạn hồ sơ xin xét tuyển học bổng
  • Kết quả tốt nghiệp PTTH Loại Giỏi trở lên
  • Phỏng vấn trực tiếp với Hội đồng xét tuyển học bổng

Điều kiện duy trì học bổng trong năm tiếp theo:

  • Làm việc tại trường 5h/tuần sau khi được cấp học bổng
  • Duy trì điểm trung bình năm tối thiểu 7.5
  • Học đầy đủ tất cả các môn theo chương trình.

Thomas Jefferson:

 1. Giá trị học bổng: 50% học phí 1 năm học
 2. Số lượng: 50
 3. Điều kiện xét đạt học bổng:
  • Nộp đầy đủ và đúng hạn hồ sơ xin xét tuyển học bổng
  • Kết quả tốt nghiệp PTTH Loại Khá trở lên
  • Phỏng vấn trực tiếp với Hội đồng xét tuyển học bổng (nếu cần thiết)

Điều kiện duy trì học bổng trong năm tiếp theo:

  • Làm việc tại trường 5h/tuần sau khi được cấp học bổng
  • Duy trì điểm trung bình năm tối thiểu 7.0
  • Học đầy đủ tất cả các môn theo chương trình.

Theodore Roosevelt:

 1. Giá trị học bổng: 30% học phí 1 năm học
 2. Số lượng: 100
 3. Điều kiện xét đạt học bổng:
  • Nộp đầy đủ và đúng hạn hồ sơ xin xét tuyển học bổng
  • Kết quả tốt nghiệp PTTH Loại Khá trở lên

Điều kiện duy trì học bổng trong năm tiếp theo:

  • Duy trì điểm trung bình năm tối thiểu 6.5
  • Học đầy đủ tất cả các môn theo chương trình.

Woodrow Wilson:

 1. Giá trị học bổng: 20% học phí 1 năm học
 2. Số lượng: Không giới hạn
 3. Điều kiện xét đạt học bổng:
  • Nộp đầy đủ và đúng hạn hồ sơ xin xét tuyển học bổng
  • Kết quả tốt nghiệp PTTH Loại Trung Bình trở lên

Điều kiện duy trì học bổng trong năm tiếp theo:

  • Duy trì điểm trung bình năm tối thiểu 6.0
  • Học đầy đủ tất cả các môn theo chương trình.

Để biết thêm thông tin, vui lòng liên hệ với phòng DỊCH VỤ SINH VIÊN trực tiếp hoặc qua email: student.services@caodangvietmy.edu.vn

Gửi bình luận